Tere tulemast õigusbüroo Femida kodulehele

Tsiviilasjas nr 3-2-1-138-15 tehtud kohtulahendis sätestas Riigikohus, et kuna võlgnik on pankrotis, siis tuleb silmas pidada seda, et pankrotimenetlusest eelduslikult saadav raha muutub hageja pankrotivaraks. Seepärast tuleb kahju tekitamise tuvastamisel lisaks Maksu- ja Tolliameti nõudele arvestada pankrotimenetluses ka teiste võlausaldajate nõuetega. See tähendab, et hageja kahjuks saaks maksuintresside puhul pidada üksnes seda osa pankrotivara väljamaksetest, mille võrra õnnestub Maksu- ja...

Esilehe sisu pole veel loodud.