Kriminaal- ja väärteomenetlus

  • kliendi nõustamine ja esindamine kriminaalmenetluses (maksu- ja majandusalused kuriteod, varavastased kuriteod);
  • kliendi kaitse alusetu kahtlustuse esitamisel ning seadusliku järelevalve teostamine uurija tegevuse üle (uurimisorgani ja prokuratuuri toimingute seaduslikkuse kontroll);  
  • kliendi esindamine väärteomenetluses.