Maksuõigus ja teised haldusõiguse valdkonnad

  • ettevõtete ja eraisikute nõustamine ja esindamine maksuõiguse valdkonnas; 
  • kliendi nõustamine ja esindamine maksumenetluses; 
  • avalduste (eriarvamuste, jne) koostamine isiku subjektiivsete õiguste kaitseks kohtueelses menetluses ja kohtus; 
  • nõustamine ja dokumentide ettevalmistamine viisa ja elamisloa taotluse esitamiseks; 
  • haldusõigusalased konsultatsioonid ning kliendi esindamine haldusmenetlustes;  
  • isiku põhiõiguste kaitse, avalduse koostamine õiguskantslerile;