Äriõigus ja ettevõtete igapäevane nõustamine

  • kirjalikud ja suulised konsultatsioonid; 
  • nõustamine juhtimisstruktuuride moodustamisel, sealhulgas kliendile sobiva ettevõtlusvormi valimine; 
  • ettevõtte nõustamine igapäevase tegevuse raames, sealhulgas osanike või aktsionäride üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • juhatuse liikmete nõustamine viimaste poolt oma ülesannete täitmisel (ja isikliku vastutuse küsimustes); 
  • äriühingule kogu vajaoleva dokumentatsiooni ettevalmistamine, sh lepingute ja aktide ettevalmistamine; 
  • äriühingute ühendamisega ja ümberkujundamisega seotud toimingud;  
  • riskikapitali ost, ettevõtte ja sellega seotud isikute täielik juriidiline kaitse; 
  • ettevõtete, filiaalide ja esinduste registreerimine; 
  • juuriidilise aadressi muutmise registreerimine, põhikirja muudatuste ettevalmistamine ja registreerimine; avalduste ettevalmistamine ja esitamine äriregistrisse.