Täite- ja pankrotimenetlus
Kohtuprotsessid ja vaidluste lahendamine kohtuväliselt
Võla- ja asjaõigus, lepinguõigus, lepinguvälised võlasuhted ning muud tsiviilõigusega seotud küsimused
Äriõigus ja ettevõtete igapäevane nõustamine
Maksuõigus ja teised haldusõiguse valdkonnad
Kriminaal- ja väärteomenetlus